Zarządzanie energią

Współczesny postęp cywilizacyjny i intensywny rozwój przemysłu wymaga coraz większego zużycia energii.

W związku z tym prognozowany jest dalszy wzrost energochłonności w wielu sektorach biznesu. Aby temu zapobiec Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i wzroście energooszczędności.

Pomocnym narzędziem przyczyniającym się do zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie jest System Zarządzania Energią, który odpowiednio nadzorowany przyczynia się do:

  • zwiększenia odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym regionu, kraju czy tez dowolnej organizacji,
  • zastosowania innowacyjnych technologii energetycznych, wykorzystujących źródła i zasoby energetyczne,
  • realizacji działań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów energetycznych występujących we wszystkich fazach cyklu życia procesu, instalacji, wyrobu,
  • uwzględnienia niezawodności, bezpieczeństwa energetycznego oraz zarządzeniem zagrożeniami w obszarze energetycznym przedsiębiorstwa,
  • redukcji kosztów związanych z zakupem różnych form energii,
  • podnoszenia świadomości pro energetycznej pracowników,
  • udokumentowania działań organizacji w zakresie energetycznego utrzymania ruchu i standardów obsługi /procedury, instrukcje, schematy działań, wykorzystywane formularze, zapisy/.