Systemy zarządzania

Skutecznie wdrożony i doskonalony system zarządzania to szereg długotrwałych korzyści dla firmy i jej Klientów.

Korzyści wewnętrzne organizacji:

1. Efektywne wykorzystanie czasu i zasobów.

2. Motywacja pracowników.

3. Poprawa komunikacji.

4. Zmniejszenie ilości braków i reklamacji.

5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy.

6. Skuteczniejszy nadzór nad przestrzeganiem wymagań prawnych.

Korzyści zewnętrzne organizacji:

1. Poprawa konkurencyjności organizacji.

2. Wzmocnienie wizerunku firmy.

3. Zadowolenie Klientów i dostawców.

4. Poprawa wpływu na środowisko.

5. Dodatkowy atut w przetargach i w pozyskiwaniu dotacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Kartami Informacyjnymi wybranych systemów zarządzania, dostępnymi w zakładce „Pliki do pobrania„.