O Firmie

SZANOWNI PAŃSTWO!

Firma Biuro Usług Naukowo-Technicznych została założona 18 października 1999 roku.

Od początku działalności zajmujemy się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych, w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, HACCP, BHP i innych.

Dbając o potrzeby Klientów, którzy pragną uzyskać dotację na realizację programów wdrożeniowych, w roku 2003 i 2004 otrzymaliśmy akredytację do programu „Wstęp do jakości” prowadzonego przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszu PHARE.
W styczniu 2005 roku firma podpisała umowę akredytacyjną na świadczenie usług w ramach programu SPO-WKP działanie 2.1

„Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”

Obecnie świadczymy usługi szkoleniowo-doradcze w ramach następujących standardów:

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego

ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 50011:2018 System Zarządzania energią

Zapewniamy kompleksową pomoc podczas wdrażania systemu oraz w procesie certyfikacji.

Mamy nadzieję, że odwołanie się do uznanych na świecie Systemów Jakości ułatwi nam ciągłe doskonalenie i lepszą obsługę klienta, przez coraz to wyższy standard oferowanych usług.

Zapraszamy do współpracy i sięgnięcia po sukces w drodze do własnego systemu jakości.

 

Tomasz Wójtowicz