Biuro Usług Naukowo-Technicznych

Tomasz Wójtowicz

Oferta

Szczegółowy zakres usług proponowanych przez naszą firmę
w ramach Ochrony Środowiska:

 

 • opracowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie:
 •  

  • wniosków do pozwoleń /uzyskanie decyzji administracyjnej/
   w zakresie inżynierii środowiska /wytwarzanie odpadów, transport odpadów, pozwolenia emisyjne, pozwolenia wodno-prawne/
  •  

  • uzyskanie pozwoleń zintegrowanych
  •  

  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
  •  

  • opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji /do pozwolenia na budowę/
  •  

  • prowadzenie naliczeń w zakresie opłat za korzystanie
   ze środowiska /opłaty do Urzędu Marszałkowskiego/
  •  

  • prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami
   /zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów/
  •  

  • prowadzenie ewidencji w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
  •  

 • szkolenia w tym zakresie
 •  

 • przeprowadzanie auditów i przeglądów dotyczących spełnienia wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami oraz do zapoznania się z Kartami Informacyjnymi wybranych obowiązków ustawowych przedsiębiorcy, dostępnymi w zakładce „Pliki do pobrania”.

Nowości

!!! ważne dla przedsiębiorcy !!!

Dnia 1 sierpnia 2018 roku mija termin:

 • uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony;
 • zamknięcia Kart dla urządzeń zawierających więcej niż 3 kg F-gazów, ale mniej niż 5 ton CO2 eq;
 • założenia nowych Kart dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.

 


Więcej o nowościach

SzczegółyPliki do pobrania


Dane adresowe: ul. Jar 18, 30-698 Kraków, tel/fax: 012-654-79-15