Oferta

Szczegółowy zakres usług proponowanych przez naszą firmę w ramach Ochrony Środowiska:

  • opracowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie:
  • wniosków do pozwoleń /uzyskanie decyzji administracyjnej/ w zakresie inżynierii środowiska /wytwarzanie odpadów, transport odpadów, pozwolenia emisyjne, pozwolenia wodno-prawne/
  • uzyskanie pozwoleń zintegrowanych
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
  • opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji /do pozwolenia na budowę/
  • prowadzenie naliczeń w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska /opłaty do Urzędu Marszałkowskiego/
  • prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami /zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów/
  • prowadzenie ewidencji w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
  • szkolenia w tym zakresie
  • przeprowadzanie auditów i przeglądów dotyczących spełnienia wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami oraz do zapoznania się z Kartami Informacyjnymi wybranych obowiązków ustawowych przedsiębiorcy, dostępnymi w zakładce „Pliki do pobrania”.