Więcej o nowościach

Szanowni Państwo,

Okres przejściowy związany z dostosowaniem systemu zarządzania środowiskowego do wymagań, które stawia nowa norma ISO 14001:2015 dobiega końca.

Informujemy, że 15.09.2018 roku certyfikaty wg normy ISO 14001:2004 tracą ważność.

Więcej na ten temat ISO 14001:2015 znajdą Państwo

w Karcie ISO_14001

 

Zachęcamy do kontaktu z nami !!!
——————————————————————————————————————-

NOWE WYMAGANIA PRAWNE

BDOBAZA DANYCH O ODPADACH

  • rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
  • utworzony 24.01.2018 roku;
  • mowa o nim w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku;
  • dnia 24 lipca 2018 roku minął półroczny termin rejestracji w bazie.

 

CRO CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW 

  • elektroniczna baza danych prowadzona przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego;
  • dotyczy operatorów urządzeń, które zawierają minimum 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów (do 31 stycznia 2018 roku było to 3 kg substancji kontrolnych oraz 3 kg F-gazów);
  • obowiązuje od 1 lutego 2018 roku;
  • do 1 sierpnia 2018 roku należy zaktualizować, zamknąć i założyć nowe karty;