Biuro Usług Naukowo-Technicznych

Tomasz Wójtowicz

Więcej o nowościach

Szanowni Państwo,

 

Okres przejściowy związany z dostosowaniem systemu zarządzania środowiskowego do wymagań, które stawia nowa norma ISO 14001:2015 dobiega końca.

 

Informujemy, że 15.09.2018 roku certyfikaty wg normy ISO 14001:2004 tracą ważność.

 

Więcej na ten temat ISO 14001:2015 znajdą Państwo

w Karcie ISO_14001

 

Zachęcamy do kontaktu z nami !!!
——————————————————————————————————————-

NOWE WYMAGANIA PRAWNE

 

BDOBAZA DANYCH O ODPADACH

 

 • rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 • utworzony 24.01.2018 roku;
 • mowa o nim w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku;
 • dnia 24 lipca 2018 roku minął półroczny termin rejestracji w bazie.

 

 

 

CRO CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW 

 

 • elektroniczna baza danych prowadzona przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego;
 • dotyczy operatorów urządzeń, które zawierają minimum 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów (do 31 stycznia 2018 roku było to 3 kg substancji kontrolnych oraz 3 kg F-gazów);
 • obowiązuje od 1 lutego 2018 roku;
 • do 1 sierpnia 2018 roku należy zaktualizować, zamknąć i założyć nowe karty;

Nowości

!!! ważne dla przedsiębiorcy !!!

Dnia 1 sierpnia 2018 roku mija termin:

 • uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony;
 • zamknięcia Kart dla urządzeń zawierających więcej niż 3 kg F-gazów, ale mniej niż 5 ton CO2 eq;
 • założenia nowych Kart dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.

 


Więcej o nowościach

SzczegółyPliki do pobrania


Dane adresowe: ul. Jar 18, 30-698 Kraków, tel/fax: 012-654-79-15