Nowości

!!! ważne dla przedsiębiorcy !!!

Dnia 1 sierpnia 2018 roku mija termin:

  • uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony;
  • zamknięcia Kart dla urządzeń zawierających więcej niż 3 kg F-gazów, ale mniej niż 5 ton CO2 eq;
  • założenia nowych Kart dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.