Biuro Usług Naukowo-Technicznych

Tomasz Wójtowicz

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska stanowi integralną część systemu prawnego i wywiera coraz większy wpływ na nasze życie.

Przestrzeganie obowiązków w zakresie ochrony środowiska, ujętych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczy każdego przedsiębiorcy. 

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do realizowania szeregu zadań /np. sprawozdań, opłat, rejestrów, itp./, które zapewnią zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi Ochrony środowiska.

 

W ramach naszych usług prowadzimy doradztwo dotyczące szeroko rozumianej Inżynierii Środowiska.
Podstawy w zakresie Inżynierii Środowiska zawarte są w aktach prawnych w tym zakresie, tj:

  • Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 672)
  • Ustawa o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 21)
  • Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 469)
  • Ochrona Przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651)

oraz innych wynikających z wyżej wymienionych ustaw.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz Kartami Informacyjnymi wybranych obowiązków ustawowych przedsiębiorcy, dostępnymi w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Nowości

!!! ważne dla przedsiębiorcy !!!

Dnia 1 sierpnia 2018 roku mija termin:

  • uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony;
  • zamknięcia Kart dla urządzeń zawierających więcej niż 3 kg F-gazów, ale mniej niż 5 ton CO2 eq;
  • założenia nowych Kart dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.

 


Więcej o nowościach

SzczegółyPliki do pobrania


Dane adresowe: ul. Jar 18, 30-698 Kraków, tel/fax: 012-654-79-15