Oferta

Szczegółowy zakres usług proponowanych przez naszą firmę w ramach BHP:

  • Przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP, wraz z przedstawieniem wniosków    i propozycji działań naprawczych i doskonalących,
  • Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając środki zapobiegawcze ograniczające poziom ryzyka,
  • Opracowanie instrukcji stanowiskowych i treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP w Organizacji,
  • Prowadzenie szkoleń w ramach BHP,
  • Doskonalenie działań BHP w kierunku uzyskania certyfikatu ISO 45001:2018
  • Inne działania wynikające z Kodeksu Pracy i Rozporządzeń w zakresie BHP.